fredag 24 juli 2009

Jobbigt läge Polarbröd - upplösningen!

Nu har jag fått "Svar på reklamation" från Lilian Lindström, produktionschef på Polarbröd, och jag kan inte säga annat än att jag är mycket imponerad av hur utförligt hon svarar på mina frågor efter att ha utrett mitt ärende.

Så här skriver hon i ett mail:
"Till att börja med vill jag verkligen beklaga det inträffade. Att hitta ett främmande föremål i den mat man har för avsikt att äta är, som du påpekar, mycket osmakligt.
Föremålet som du hittade är en del av en tätningslist i skumplast som är PVC-baserad och kommer från en av våra mjölsilos. Mjölsilon är uppbyggd i sektioner och listen har till uppgift att täta mellan sektionerna. Normalt sett ska inte listen komma i kontakt med råvaran, men i det här fallet har den trängt fram i en skarv och sedan följt med ut i produktionskedjan.
Angående din undran huruvida det kan vara farligt att tugga på det aktuella föremålet, anser vi att du inte behöver vara orolig. Enligt tätningslistens säkerhetsdatablad uppger tillverkaren inga hälsofarliga risker med varken hudkontakt eller intagande, om än det inträffade givetvis är mycket beklagligt.

Du undrar också över vilka effekter en reklamation får. I detta specifika fall kommer vi att tömma silon och byta ut den skadade tätningslisten. Vidare kommer vi att se över intervallet i det förebyggande underhållet, samtidigt som vi informerar vår personal om det inträffade.

Vi jobbar löpande med vår produktsäkerhet, men det som hände dig visar att vi ständigt kan bli bättre. Som ett tack för att du hörde av dig, skickar jag en vildmarkspanna som jag hoppas du kan få nytta av ute i naturen, samt 2 brödcheckar som du kan lösa in vid tillfälle.

Till sist vill jag tacka dig för att du hörde av dig. Ditt engagemang är till stor hjälp i vår strävan att tillhandahålla naturligt gott bröd.

Med vänlig hälsning

Lilian Lindström"
Heja Polarbröd, det här sköttes mycket snyggt. Det bör tilläggas att mina mail enbart signerats med mitt fullständiga namn, men utan upplysningar om vad jag arbetar med eller att jag bloggar. Om inte någon på Polarbröd ägnat sig åt detektivarbete bör jag därmed ha behandlats som vilken missnöjd konsument som helst.

Så kom igen allihop, våga klaga! Det är uppskattat.

4 kommentarer:

Lulle sa...

Briljant skött! :)

Elin sa...

Sommarens bästa läsning! Thank you!

Pytte/Eleonora sa...

Lulle - eller hur va? Jag är impad.

Elin - Thank you!

Mor-Mia sa...

Kul när det lönar sig att klaga!

Hälsningar
Mia